Attention : En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les horaires présents sur cette page sont sujets à modification   Les parcours s’effectueront suivant l’horaire ci-dessous. Le parcours autorail est suceptible d’être remplacé par une rame tractée en fonction du nombre de voyageurs. Les mesures sanitaires sont garanties et un plan d’occupation des trains … Continuer la lecture de horaire vert (hiver)

Let op: Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie kunnen de roosters op deze pagina worden gewijzigd. De ritten worden uitgevoerd volgens onderstaand tijdschema. De rit met de diesel zal waarschijnlijk worden vervangen door een samengestelde trein op basis van het aantal passagiers. Gezondheidsmaatregelen zijn gegarandeerd en een treinbezettingsplan zorgt voor een sociale afstand van … Continuer la lecture de groene dienstregeling (winter)

Please note: Depending on the evolution of the health situation, the timetables on this page can be changed. The trips will be carried out according to the timetable below. The diesel trip is likely to be replaced by a pulled train according to the number of passengers. Health measures are guaranteed and a train occupancy … Continuer la lecture de green timetable (winter)