Stoomfestival : 26 & 27 september 2020  Op 26 & 27 september, onze treinen rijden van Mariembourg naar Treignes volgens onze « normale » dienstregeling : vertrek van de stoomtrein om 11.30 uur & 14.20 uur + vertrek om 17.30 uur met dieseltrein! Let op: een reservering is vereist via onze website: http://site.cfv3v.eu/site/prevente/ Vanwege de verspreiding van het … Continuer la lecture de Stoomfestival

Steam Festival : 26 & 27 September 2020  26 & 27 September 2020 : Our trains will run from Mariembourg to Treignes according to our « normal » schedule: Steam train departure at 11:30 am & 2:20 pm + departure at 5:30 pm by diesel train ! Please note: A reservation is required via our website: http://site.cfv3v.eu/site/prevente/ Due … Continuer la lecture de Steam Festival

The trips will be carried out according to the timetable below. The diesel trip is likely to be replaced by a pulled train according to the number of passengers. Health measures are guaranteed and a train occupancy plan ensures social distance of 1.5m between each passengers. Reservations are required : Chargement en cours…

Les parcours s’effectueront suivant l’horaire ci-dessous. Le parcours autorail est suceptible d’être remplacé par une rame tractée en fonction du nombre de voyageurs. Les mesures sanitaires sont garanties et un plan d’occupation des trains permet d’assurer une distanciation sociale de 1,5m entre chaque passager. Les réservations sont obligatoires : Chargement en cours…

Festival Vapeur : 26 & 27 septembre 2020  Le 26 & 27 septembre, nos trains circuleront de Mariembourg à Treignes selon notre horaire « normal » : Départ du train vapeur à 11h30 & 14h20 + départ à 17h30 en train diesel !   Une réservation est obligatoire via notre onglet « prévente » ! Circulation de notre locomotive … Continuer la lecture de Festival Vapeur

De ritten worden uitgevoerd volgens onderstaand tijdschema. De rit met de diesel zal waarschijnlijk worden vervangen door een samengestelde trein op basis van het aantal passagiers. Gezondheidsmaatregelen zijn gegarandeerd en een treinbezettingsplan zorgt voor een sociale afstand van 1,5 m tussen elke passagier. De reserveringen zijn verplicht : Chargement en cours…