The trips will be carried out according to the timetable below. The diesel trip is likely to be replaced by a pulled train according to the number of passengers. Health measures are guaranteed and a train occupancy plan ensures social distance of 1.5m between each passengers. Reservations are required : Chargement en cours…

Les parcours s’effectueront suivant l’horaire ci-dessous. Le parcours autorail est suceptible d’être remplacé par une rame tractée en fonction du nombre de voyageurs. Les mesures sanitaires sont garanties et un plan d’occupation des trains permet d’assurer une distanciation sociale de 1,5m entre chaque passager. Les réservations sont obligatoires : Chargement en cours…

De ritten worden uitgevoerd volgens onderstaand tijdschema. De rit met de diesel zal waarschijnlijk worden vervangen door een samengestelde trein op basis van het aantal passagiers. Gezondheidsmaatregelen zijn gegarandeerd en een treinbezettingsplan zorgt voor een sociale afstand van 1,5 m tussen elke passagier. De reserveringen zijn verplicht : Chargement en cours…