Stoker

De stoker van een stoomlocomotief is er een die zich bezighoudt met de « verwarming ». Hij zorgt voor het vuur (ontsteking en onderhoud) en het water.
De combinatie van deze twee elementen maakt de productie van stoom en druk. Dankzij de dampdruk kan de machinist de locomotief rijden. Om 14 kilometer af te leggen, zal de stoker ongeveer 250 kg steenkool verbruiken. Voor een eenvoudige heen en terugrit op een dag, bij het verbruiken van de kolen op de lijn, moet worden toegevoegd wat werd verbruikt bij stilstand en bij het opwarmen. Ongeveer een ton steenkool zal worden verbrand op een enkele dagelijkse route! Het moet gezegd dat deze baan een uitdaging is, vooral omdat hij de kolen niet zomaar in de haard kan gooien, hij moet het harmonieus  verdelen over de roosters om de verbranding te optimaliseren. Voor wat betreft het water moet de stoker ervoor zorgen dat het waterniveau in de ketel steeds boven een bepaalde drempelwaarde is, hij brengt het water in de ketel door de injectoren of met een voedingspomp . Een goed vuur en een goed niveau van het water zorgt ervoor dat stoom in voldoende hoeveelheid geproduceerd kan worden voor de goede werking van de locomotief.

Chemin de fer à vapeur des 3 vallées (Mariembourg-Treignes)